1723 DELEFILTER

Delefilterdesignet består av en prosess som involverer modellering, måling, lytting, remodellering, nye målinger, lytting på nytt, og gjenta denne prosessen mange ganger, mens ytelsen øker gradvis i små steg underveis.

DELEFILTER DESIGN

Delefilterdesignet består av en prosess som involverer modellering, måling, lytting, remodellering, nye målinger, lytting på nytt, og gjenta denne prosessen mange ganger, mens ytelsen øker gradvis i små steg underveis. Denne oppgaven er alene den mest tidkrevende oppgaven i høyttalerdesignet, det er selve limet, og uten det vil selv de beste komponentene kunne kombineres til å låte usammenhengende og dårlig.

Som med alle overhengende designmålsettinger for Arendal Sound produktene, må delefilteret være opp til jobben om å levere Hi-Fidelity, uten kompromiss. Alle Arendal Sound modellene i 1723-serien deler samme driver design og det betyr også at midbass til diskant er mer eller mindre like over hele serien i delefilteret. 1723 Tower og Tower S høyttalerne får en ekstra lavpass seksjon for de nederste bassdriverne.

Mens all oppmerksonhet og hyllest går til valg av elementer og design, har delefilteret den mest kritiske rollen i å levere en jevn, sømløs overgang fra midbassen til diskanten. Spesiell oppmerksomhet må rettes mot nivå, fase og polarrespons slik at overgangen er sømløs både på aksen (on-axis) og fra aksen (off-axis).

Komponentene som er brukt har høye toleranser, spesifikt bygget for lyd, og der ingen passende komponenter ble funnet har vi custom produsert dem for Arendal Sound. Utvalget ble raffinert gjennom destruktiv testing av 24 timers sykluser med pink noise, avspilt på progressive volumer, uten pause, over flere dager. Dersom de kunne ødelegges, fant vi ut hvorfor, hva feilet, ved hvilket nivå og avviste dem uansett.

For 1723 Monitor/Monitor S og 1723 Center/Center S er delefilteret et 2-veis design, med delefrekvens på 1500Hz, 1400Hz for 1723 Surround og 1500Hz for 1723 Surround S mellom midbassen(e) og diskant. Steilheten på filterne er 24dB/oktav (4. ordens filter), som beskytter diskanten ved høye lydtrykk, sørger for at midbassens resonanser havner utenfor det hørbare området og reduserer interaksjonen mellom driverne utenfor bruksområdet sitt for å unngå kamfiltereffekt.

Delefilter designet til 1723 Tower/Tower S starter med samme utgangspunktet som Monitorene, en 2-veis konstruksjon med samme diskant og midbasser. Dette sikrer en lik voicing igjennom hele 1723-serien. Det som skiller Towererne fra Monitorene er de ekstra to bassene i bunnen. Disse opererer i tandem med de øvre midbassene under 120Hz for 1723 Tower og 100Hz for 1723 Tower S, for å øke kapasiteten i de nedre frekvensene for økt headroom over hele arbeidsområdet.

For å summere, så har alle Arendal Sound delefiltre samme karakteristikk:

Flere produktfunksjoner

Support