1961 DYNAMISK BASS

1961 serien bruker en helt ny 5.5” bass/mellomtone som er bygget rundt de samme fundamentale prinsipper som storebrødrene i 1723 serien. Fra modeller med en 5.5” bass til 1961 Tower med hele fire (4) 5.5”!

5.5″ basselementer

1961 serien bruker en helt ny 5.5” bass/mellomtone som er bygget rundt de samme fundamentale prinsipper som storebrødrene i 1723 serien. Membranet er det samme, som består av lange papirfibre med vår egenutviklede laminering, som sikrer et bredt frekvensregister fra den dypeste bassen og et godt stykke over 1500Hz uten resonanser. Membranmaterialet har en iboende god demping som gir en naturlig lyd uten fargning igjennom frekvensspekteret. Hele opphenget på elementet er designet for å følge samme kurven som vår waveguide, slik at hele baffelen på høyttaleren får et sømløst utseende. Ingen skruer eller billig plastikk som skjuler disse. Utseendet er akkurat det samme som vi har på våre 1961 Subwoofere, bortsett fra at her er dette en integrert del av opphenget i bassen.

Utvikling

Normalt reklamerer mange produsenter med FEA design- og modellering men dette referer stort sett kun til enkle, magnetiske kretser. Arendal Sound har tatt vitenskapen bak høyttalermodellering til et høyere nivå. Motor-topologien er først og fremst designet for å møte flukstettheten og krav i forhold til vandring i elementet. Så ble materialer og geometri finjustert for å minimere fluksmoduleringer og stabilisere induktansen mot både posisjon og strøm. Til slutt er slaglengden i talespolen eller BL(x)-formen optimalisert for nullpunkts sentrering og symmetri. Alt dette må til for å maksimere motorens kontroll over slaglengden og minimere forvrengning.

Omfattende analysering

Vi bruker ikke-lineær FEA modellering, som går på en langt dypere analyse kontra lineære FEA modelleringer, for å analysere samsvaret mellom spider og oppheng for å oppnå elementvandringskravene og optimalisere Cms(x) for å komplettere motoren. Dette betyr økt slaglengde og mindre forvrengning som igjen betyr best mulig lydkvalitet. Til slutt brukte vi Klippel Laser-basert diagnostikk. Dette er et ofte misforstått verktøy, men når det brukes på rett vis sammen med komponent design kan designet av et basselement nå nye høyder. Klippeltesting brukes for å bekrefte de initiale FEA modelleringene og nøyaktigheten av konstruksjonen av deler i tillegg til å tilby diagnostiske egenskaper som ingeniørene våre kan bruke til å ytterligere forbedre designet til det endelige målet for slaglengde, linearitet, stabilitet og forvrengning er oppnådd.

Materialvalg og design

Forvrengning er nært relatert til hvor langt membranet og motoren må bevege seg for et gitt lydtrykk. Størrelsen representerer en egen utfordring for ingeniørene og motoren, opphenget og membranet må alle være i perfekt balanse for å kunne dekke det kritiske mellomtoneområdet uten fargning. Vi har brukt stål med lavt karboninnhold i alle magnetiske kretser på grunn av dets evne til å håndtere fluksmoduleringer.

Avansert luftgjennomstrømning

Magnetgapet med gjennomgående ventilasjon er CNC frest for å sikre høye toleranseverdier, perfekt passform og for å hindre ujevnheter og tap av fluks som ofte oppstår i motor konfigurasjoner. Det er i tillegg ventilasjon i selve talespolekroppen så vel som i rammen under spideren og i membranet, under støvhetten. Alt dette fører til redusert fysisk og termisk kompresjon, som opprettholder en ekstrem dynamikkrespons. Det kontinuerlige utbyttet av luft motvirker termisk kompresjon og øker bassens totale effekthåndteringsevne. I tillegg gjør luftstrømmen at problemer med asymmetrisk komplianser og støy (som forvrengning) grunnet ikke-lineær kompresjon og vakuum som typisk blir fanget under støvhetten og spideren, forsvinner helt og gir en renere lyd. Typiske design med utlufting igjennom magneten er begrenset i effektivitet grunnet mangel på volum av luftgjennomstrømningene. Som betyr at når den høyeste effekten og slaglengden der luftgjennomstrømning er mest trengt, vil et magnetgap med utlufting i bunnen alene ikke være tilstrekkelig. Aluminium-talespoletråd er brukt for dens gode egenskaper med vekt ift. ledeevne og lav følsomhet til endringer i temperatur sammenliknet med kobber. Resultatet er høyere følsomhet og lavere termisk kompresjon. Driveren har også en lang lineær slaglengde på 13mm peak til peak, og en veldig lav induktans som maksimerer lydkvalitet, bass respons og utstrekning. Vi bruker kortslutningsringer av kopper for å redusere induktansen, øke frekvensspekteret og minimere forvrengning. Symmetrisk oppheng som består av kritiske komponenter som NBR oppheng, poly-bomull spider materiale med progressiv rullegeometri, og integrerte kabler til talespolen. Alt dette kombinert for å lage en driver med lang slaglengde og et eksepsjonelt lineært oppheng. Igjen, som bistår til økt lydtrykk og lav forvrengning ved alle frekvenser.

Flere produktfunksjoner

Support