Produsert i Kina. Du ser det hele tiden. Også ser du historier som omhandler noen av verdens største konsern, som produserer premium forbrukerprodukter og etikken opprettholder de, men som ikke følger helt igjennom til de siste OEM leverandørene. Arbeidsforhold, timeantall og alderen på de “ansatte” er stadig blant nyhetsoverskriftene, som står imot vestlige konsumentidealer, noe som forståelig nok er et stort problem.

Som foreldre, var vi helt sikre på at vi ikke ville inngå kompromiss. Vi føler at den beste måten å levere den levestandarden som vi tar for gitt til en annen familie, er å foreta nødvendige steg for å unngå produsenter som ikke etterfølger de samme ansettelses-etikkene som vi gjør.

Det du trenger å vite, er at i sammenlikning til disse multi-milliard-konsernene, er selv en stor OEM høyttalerfabrikant bitte liten. Der er ingen mulighet til å gjemme arbeidere i en kilometer-stor fabrikk, fordi vi har å gjøre med spesialisert produksjon med produksjoner i hundretall, ikke gigantiske samlebånd som gjør seg klare for nyheter som selger titalls millioner på første salgsdag.

Vi vet dette, fordi vi har reist dit og har en kjennskap til OEM produsenten. De er ikke for store, men store nok til å håndtere større produksjoner.

For de som måtte være i tvil om mindre komponenter som kommer fra underleverandører som skruer? Vel, du kan være 100% sikker på at de samme skruene blir importert i milliard antall til fabrikanter utover Europa som blir en del av premium produkter som er “produsert i EU”. Som en liten produsent, som alle europeiske AV og Hi-fi produsenter er i global sammenheng, er det begrenset hvor mye vi kan påvirke. Vi må begrense forventningene til de deler av leverandørkjeden vi kan påvirke direkte.

Men hvorfor ikke produsere i Europa?

Det er det samme spørsmålet som ble spurt for 40 år siden om Japansk produksjon, 20 år siden om Koreansk produksjon, etc. Ingen tviler lenger på at disse økonomiene har tatt igjen og til og meg forbigått vestlig levestandard og det var igjennom vår investering i deres produkter. 10 år fra nå, vil samme diskusjonen bli tatt i Kina, men om å handle produkter fra Afrika. Det som ville vært verre er utviklende økonomier som ikke fikk utenlandske penger, fordi de aldri da kunne komme seg mot å oppnå våre levevilkår.

Sannheten er at kostnader er lavere i Kina. Relativt til deres kostnad for å leve, betaler vår OEM-produsent veldig gode lønninger, men ikke på vestlig nivå. På en annen side så er det plenty med mennesker som tjener til et greit opphold på tundraen i Nord-Skandinavia, til en brøkdel av gjennomsnittslønningen i London og det er jo bare innen Europa. Mannen som tømmer søpla di, kan bare drømme om å tjene det samme som doktoren som kanskje lever i samme gate som deg og det gjelder i samme by hvor som helst i verden. Vi kan strebe etter å redusere forskjellene og øke fortjenesten i nasjonene vi handler med, men det gjør vi ikke ved å la være å handle med dem.

En annen faktor er at mange av de dyrere råmaterialene som blir brukt i høyttalere blir utvunnet i Kina. Over 90% av verdens Neodym avleiringer er i Kina og det er verken praktisk eller grønt å raffinere og utvikle Neodym magneter andre steder i verden. Ja, en av de største fordelene kostnadsmessig og miljømessig ved å produsere i Kina, ligger i å produsere nærme alle råmaterialene som blir utvunnet og prosessert, noe som i stor skala reduserer vei- og sjømil transport som skaper sine biprodukter. Om du ikke er enig i dette, så antar jeg du også kaster telefonen, laptopen, PC-en, TV-en etc. med det samme!

Til slutt kommer vi til hvor de store kvantesprangene har skjedd i de siste ti-år. Rask oppsetting av produksjonen og utvikling av prototyper. Kineserne utkonkurrerer vesten i responstid. Det er mulig å spesifisere en prototype del, få den produsert, sendt, og være i testfasen raskere, og i tillegg få dette gjort innen konsekvente produksjonstoleranser.

Denne kvaliteten viser seg i sluttproduktet, med små toleranser i produksjon og gjennomgående kvalitetskontroll fra start til slutt i produksjonsprosessen, til en kostnad som er umulig å få til i Europa.

Vi tror vi har balansert ut vårt etiske ansvar med våre grunnleggende verdier, å levere et produkt av meget høy kvalitet, pålitelighet og ytelse til en pris som gagner alle involverte, helt ned til deg, den stolte forbrukeren.

Designet i Norge. Unnfanget i Kina. Oppdratt av deg.

Support